Paul Roijmans Bronzen Sculpturen

Over de abstracte kunst zijn bibliotheken volgeschreven. U heeft de term waarschijnlijk wel eens gehoord, maar wat is abstracte kunst in een notendop? Dat gaan we in deze blog proberen te verwoorden. De abstracte kunst is gefundeerd op een aantal makkelijk te begrijpen principes die we hieronder nader zullen uitleggen.

Wat is abstracte kunst?

Abstracte kunst in een historisch perspectief is een stroming binnen de moderne kunst die in de 20ste eeuw tot stand is gekomen in gebieden zoals de schilderkunst en de beeldende kunst, waar tot die tijd primair figuratieve kunst werd gemaakt. Het gaat hier dus om het verschil tussen figuratief en abstract. Wat betekent dat?

Figuratieve kunst is kunst die zich richt op de presentatie of representatie van figuren, dat wil zeggen van zichtbare objecten die wij herkennen uit de werkelijkheid. Een perfecte figuratieve representatie van een stoel kan bijvoorbeeld een foto zijn.

De abstracte kunst gaat uit van het principe dat ieder beeld of ieder figuur is opgebouwd uit allerlei meer of minder abstracte elementen, zoals vorm, kleur, compositie, ordening, snelheid, traagheid, intensiteit, gevoel en ga zo maar door. Door dergelijke elementen uit een figuur te abstraheren is het mogelijk voor abstracte kunstenaars om zaken uit de werkelijkheid te (re)presenteren die niet in eerste instantie zichtbaar of herkenbaar zijn in werkelijke figuren, zoals het gevoel dat je krijgt van een stoel op een bepaald moment, of de intensiteit van een kleur wanneer dit niet langer de kleur is van iets, maar een kleur op zich.

Verschillende stromingen in de abstracte kunst hebben op deze manier verschillende abstracties gemaakt van de werkelijkheid, waarbij sommige stromingen zich meer hebben gericht op elementen zoals expressie (zoals in het abstract expressionisme van de Amerikaan Jackson Pollock of in verscheidene surrealisten, zoals André Breton) en anderen meer op geometrische elementen zoals kleur en compositie (zoals de Russische schilder Malevich of het plasticisme van de Nederlander Piet Mondriaan). Wilt u meer weten over abstracte kunst? Kom eens langs in Reusel, bij Roijmans Bronzen Sculpturen.